Återförsäljare

Butiken

Save the planet
Restore, not replace

VAD FÅR MAN LAGA

Försäkringsbolagen ersätter

zon A stenskott upp till 10mm

zon B stenskott/sprickor upp till 40mm

zon C stenskott/sprickor upp till 40mm

zon D stenskott/sprickor upp till 40mm

Max 3st /tillfälle

Stenskottslagning

Alla skador på bilglas som ger reflex- och ljusbrytning är farliga ur trafiksäkerhetssynpunkt. En skada på vindrutan på 10 mm motsvarar skymd sikt på ett barn ca 40 m framför bilen. Slitage och skador är särskilt märkbart vid mörkerkörning – just då man behöver bästa möjliga siktförhållande. En annan faktor som påverkar trafiksäkerheten är att vindrutan idag är en del av bilens bärande konstruktion.

"Vi följer USA´s och Europas standard´.