Support

Nedan har vi samlat bland annat manualer och tips. Genom att läsa dessa så finner man svar på de flesta frågor vi brukar få gällande användande och felsökning. Oftast handlar det bara om ordentlig rengöring eller brist på utbildning.

Manualer och Tips

För att se att allt är som det ska med packningar och smörjning så gör man ett enkelt test av vakuumet i injektorn.

Sätt tummen på toppen av injektorns spets vid packningen som ska täta mot glaset. Skruva upp kolven i topp. Det ska kännas hur vakuumet infinner sig och när man lyfter tummen så ska suget göra att tummen fastnat och lossnar med ett plopp.

Nu skruvar man ner kolven i botten. Går det trögt och att man kan uppleva att det blir ett mottryck innan kolven nått nedersta läget. Då får man skruva upp locket på injektorn och byta den övre stora packningen. Passa även på att torka ur innanmätet i cylindern med torrt papper och smörj in metallcylinderns innerdel med Seal Lube. En ny packning kan göra att det går något trögare att skruva först, detta för att packningarna är något större än cylindern. Det är för att få tätt och ett vakuum ska kunna skapas. Det kan även finnas små svarta gummirester i botten utav cylindern. Det är oftast rester från den lilla svarta o-ringen i spetsen som ska nötas ner till exakt rätt passform.

Efter byte eller att ni endast gjort en rengöring kan det kärva lite. Pröva att smörja lite på insidan av vakuumkammaren med Seal Lube.

När ni smörjer, ta ytterst lite på ett finger och smörj insidan. Smörj aldrig direkt på packningar eller på andra ställen. Det ska endast vara en tunn hinna som täcker metallen, överflöd torkas bort. Sätt ihop och testa så injektorn går lätt att skruva igen.

Gör man detta till rutin med jämna mellanrum så förlänger man livslängden på packningar och det går snabbare att reparera.

Klart för lagning!

Har man gjort funktionskontrollen nyligen så är det bara sätta igång.

Är det en skada med sprickbildning så borras denna. Använd inte värme i onödan och framförallt, elda inget.

Börja med att sätta dit din spegel på insidan av glaset. Peta bort eventuella lösa glasskärvor ur skadan med hjälp utav Proben. Fukta sugfötterna på ställningen med fönsterputs och tryck dit ställningen centrerat över skadan. Varje sugfot ska tryckas fast ända ner i botten. Användning av fönsterputs gör att det är lättare att flytta på ställningen för att placera injektorn rätt över skadan. Vår egen Formula X-3 är ett medel framtaget för bland annat det här ändamålet. Det torkar inte ut gummit på sugfötterna och ger bra glid.

Lossa den nedre vita packningen. Skruva upp kolven ett halvt varv något och fyll på med endast 3-4 droppar lim. Sätt dit vita packningen igen och skruva in kolven så limmet precis ligger an mot packningen. Ytspänningen gör att limmet inte rinner ut!

Val utav lim görs beroende på skada. För tunna skador med sprickbildning använder vi ett lim med låg viskositet, tex. Pro 2010 eller Crack Bond+. Är det en skada utan sprickor som tex. ett bulls-eye eller ett stenskott med kraftiga/öppna sprickor så använder vi Pro2015+.

Montera injektorn i ställningen och manövrera den över skadan. Låt packningen lägga an mot glaset utan att pressa hårt. Lås därefter med låsskruven så höjdpositionen är anpassad till glasets konvexa yta. Det är sällan man ska pressa ner injektorn ända till botten. 

Vår innovativa justering mot glaset gör att man kan justera in exakt rätt tryck mot glaset som man därefter låser fast i rätt höjd med låsskruven.

Denna justering är nödvändig då för hårda tryck mot glaset på vissa rutor kan orsaka vidare sprickbildningar eller stoppar tillgängligheten för limmet att fylla skadan.

Man ska alltså inte trycka ned och skruva i injektorn till botten om inte just objektet man arbetar med är en helt plan yta och då kräver detta. Glaset är olika konvext beroende på ruta och kräver olika höjd på justeringen. 

Vår nya packning är lite högre och mjukare. Den absorberar därför trycket mer och är således mer förlåtande.

Skruva upp kolven fullt och låt injektorn suga ur luften ur skadan upp i ca 30 sekunder. Vakuumet i kammaren gör att luften sugs igenom limmet, går förbi packningen och in i kammaren. Detta gör att limmet flyter ut lättare i skadan.

Skruva sedan lätt ned kolven, i och med vakuumet så går den nästan ned av sig självt. Skruva bara ned så pass att man ser mitten på den vita packningen vidgas lite och nu fyller limmet ut i skadan.

Åter igen, pressar man för hårt med fyllningen eller skruvar ner anläggningstrycket för hårt mot glaset, så finns det stor risk att trycken blir för stora och dagens tunna glas spricker iväg helt i onödan. Jobba med känsla. Ser ni att det löper iväg en spricka, backa genast med anläggningstrycket mot glaset eller skruva tillbaka trycket som skapades vid påfyllning utav lim.

Nu ser man skadan fyllas upp. Låt trycket verka till skadan fyllts ut. I vissa fall får man upprepa proceduren med att bygga vakuum och trycka in limmet om skadan är trång och limmet har svårt att flyta ut. Har man borrat så är det oftast enklare att få in limmet i skadan. Proben är även ett bra verktyg för att trycka lätt mot glaset för att öppna trånga skador eller sprickor och på så sätt ge limmet mer plats.

När skadan ser fylld ut, då härdar vi med UV-lampa under tryck. När du sedan tar bort injektorn och ställningen så är det viktigt att inte lägga injektorn ned eftersom det finns risk att det kan komma in lim i vakuumkammaren. Har lim (resin) kommit upp i vakuumkammaren sväller den stora packningen snabbt och blir förstörd.

Torka bort överflödigt lim och eventuellt härdat lim runt skadan.

Därefter appliceras någon droppe Pitfiller med en filmtab över skadan och härdas. Efter härdning av denna så skrapas överflödig Pitfiller bort med hjälp utav ett rakblad. Håll bladet rakt emot glaset när ni skrapar.

Putsa av rutan, avsluta med en droppe Polish på korken för att polera lagningen, den något gråa ytan på lagningen poleras snabbt bort

Reparationen är klar!
Glöm inte att torka av den vita packningen från lim och även torka bort överskott utav lim i injektorns spets för att öka livslängden på packningarna.

Några korta:

 • Borra sprickor.
 • Lätt anläggning mot rutan och lås fast för att ingen risk för sprickor ska uppstå.
 • Skruva bara ned kolven så pass att den vita packningen börjar svälla i mitten.
 • Om skadan är trång och inte fylls på en gång så upprepar man proceduren med att bilda vakuum och trycka in limmet. Elda ej!

Här visar vi er att hantera vårt extra tillbehör, Slide Hammer.

Den är skapad för att hjälpa ett trångt stenskott bli lite större, på ett säkert och tryggt sätt.
Detta verktyg hjälper er att få både snyggare och bättre lagningar än tidigare.

Använd med fördel en större borr när ni använder Slide Hammer. 
Vår sprickstoppsborr, art.nr SD20402 fungerar perfekt för detta.

I vår tilläggsutbildning så går vi bland annat igenom hur man använder verktyget praktiskt och vilka skador man kan använda detta på.

Ovan har vi ett trångt stenskott med endast sprickor. Det kan vara svårt och ta väldigt lång tid för att fylla. Därför har vi vår Slide Hammer. Börja med att borra, men inte ända ned till laminatet som i vanliga fall. Det räcker med ca 0.5 mm.

Ta nu fram Slide Hammern och placera i borrhålet. Dra upp den mässingsfärgade pinnen i topp. Väl där så släpper ni den hastigt. Ibland får man hjälpa den ned med extra fart så pinnen slår ned i botten beroende på hur glaset är.

När pinnen slår i botten så blir det ett lätt men effektivt slag mot glaset. Nu ser man att den trånga skadan med sprickbildning nu blivit ett kombinationsskott. Tack vare att hålet gjorts större blir det nu enklare och går snabbare att laga stenskottet. Dessutom så blir lagningarna väldigt fina!

Felsökning

Mini-borrmaskinen eller UV-lampa fungerar ej

Om er borrmaskin med sladd eller lampa ej fungerar, så beror det oftast på säkringen i cigarett pluggen som gått sönder. Detta är enkelt åtgärdat med ett byte till en ny glassäkring.

Injektorn fungerar inte / Går dåligt att reparera

Nedan är några exempel på hur det inte ska se ut i injektorn eller med packningar. Man har inte torkat bort lim efter sina reparationer och packningen har anfrätts hårt och expanderat kraftigt. Detta gör såklart att det blir mycket svårare att reparera då verktyget inte fungerar som det ska.

Sköt renlighet och underhåll! Gör även rent limflaskorna löpande!
- Annars fungerar inte utrustningen effektivt!

Nedan visar vi hur det bör se ut med normal rengöring och underhåll.

Det händer att man ”härdar” fast reparationslim på pipen, slipa ner till metallen igen med T.ex rakblad. Vi har sett fall där kunder har byggt upp material så de inte ens kan montera av injektorn ifrån ställningen.

Hur verktyg inte ska se ut - stenskottsreparation - Autoglass Restore

Säkerhetsdatablad

Media

Reservdelslista

Vår injektor består utav 19 delar. Vi vill att våra kunder vet att vi står bakom dem och våra produkter och erbjuder därför möjligheten att byta ut vissa delar även på vår injektor. Att en injektor blir skadad händer väldigt sällan i och med att den är tillverkad med mycket hög kvalitet och material. Trots detta så kan tex ett olyckligt fall göra att den inte fungerar som den ska.

Just därför så erbjuder vi möjligheten att byta ut alla olika delar som injektorn består av.

Med andra system så är man tvungen att byta hela injektorn, oftast komplett med brygga. Vi kan byta del för del om det behövs då vi tillverkar den lokalt. Bättre för oss, våra kunder och för en hållbar miljö!

På bilden så kan man lätt identifiera vilken del man behöver om man vet vad som är fel. Alla delar finns i lager.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Skriv ett mail eller ring oss direkt!

  Sidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles
  Integritets Policy och
  Användarvillkor gäller.

  Scroll to Top