UV-lampa för sprickor

Vår nya lampa för härdning av långa sprickor.
Ger en snabb och effektiv härdtid.
Sugkoppar för fastsättning mot rutan.
Extra långa sladdar och kraftigt hölje.
Hög kvalite på kretskort och elsladdar.