Hälsorisker vid slipning av glas

Även om man inte upplever slipning och polering på glas som ett riskfyllt moment så har vi ändå tillsammans med miljötekniker mätt upp hur vi ska kunna skydda oss mot det tunga glasdammet som frigörs vid framförallt slipningen.

Som arbetsgivare är det bra om man är medveten om att det alltid föreligger risker vid olika slags slipmetoder. Just glasslipning är känt sedan tidigare att det frigörs tungt slipdamm i luften som brukaren riskerar att andas in. Glasdamm som är klassat som kvartsdamm och det finns arbetsmiljökrav vid dessa arbeten.

Dessa testresultat som vi uppmätte kan vi dela med oss till de som är intresserade att fördjupa sig. Det vi kunde konstatera är att det räcker använda andningsmask klass III vid slipning av glas. Använde man sig utav Nilfisk H-klassad dammsugare som är godkänd att använda vid asbestsanering, då reducerades slipdammet vesäntligt, så bra att det nästan var bättre dammvärde innan arbetet påbörjades t.o.m.

Därför har vi nu tagit fram ett komplett dammsugarkit som enkelt kopplas på våra polermaskiner för dammfri slipning. Detta kit kostar under 10.000kr.